Notlar Menüsü altında yazılanlar. Kendim için yazmış olduğum hatırlatıcıları içerir çok fazla detay içermeyebilir. Makaleler gibi detaylı değildir.

San Switch

San switch portları disable olur ve portlar kavuniçi reknkte yanıp sönmeye başlarsa komut satırından aşağıdaki komutu çalıştırın

porcfgpersistentenable
switchshow