Notlar Menüsü altında yazılanlar. Kendim için yazmış olduğum hatırlatıcıları içerir çok fazla detay içermeyebilir. Makaleler gibi detaylı değildir.

Windows Startup Folder Klasör Yolu

Windows10 dahil tüm sistemler için tüm kullanıcılarda çalışmasını sağlamak

%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Diğer yöntem

Bir kullanıcı için:

C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Tüm kullanıcılar için:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup