Notlar Menüsü altında yazılanlar. Kendim için yazmış olduğum hatırlatıcıları içerir çok fazla detay içermeyebilir. Makaleler gibi detaylı değildir.

 

Önce nmtui komutu ile sisteme elle ip adreslerini ver ki /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 içerisine konfig yazılsın elle yazınca hata yapabilirsiniz. daha sonra yeni network komutlarını indirin yum install network-scripts

Aşağıdaki adımlar NetworkManager hizmetini devre dışı bırakacak ve arayüzün yalnızca ağ hizmeti tarafından yönetilmesine izin verecektir.
1. NetworkManager tarafından yönetilen arayüzlerin hangileri olduğunu kontrol etmek için

# nmcli device status

Bu, STATE ile birlikte tüm ağ arayüzlerini listeleyen bir tablo görüntüler. Network Manager bir arayüzü kontrol etmiyorsa, olarak listelenecektir STATE'i yönetilmeyen . Diğer herhangi bir değer, arabirimin Ağ Yöneticisi denetimi altında olduğunu gösterir.

2. NetworkManager hizmetini durdurun:
# systemctl stop NetworkManager

3. Hizmeti kalıcı olarak devre dışı bırakın:
# systemctl disable NetworkManager

4. NetworkManager hizmetinin devre dışı bırakıldığını onaylamak için
# systemctl list-unit-files | grep NetworkManager

5. NetworkManager tarafından yönetilen arabirimlerin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX içine aşağıdaki parametreyi ekleyerek yönetilemez hale getirin.
Not: olarak değiştirdiğinizden emin olun, NM_CONTROLLED=”yes” öğesini aksi “ hayır ” takdirde ağ hizmeti başlatılacak bir arayüz bulamadığında “Bağlantı etkinleştirme başarısız” diye şikayet edebilir.
NM_CONTROLLED="no"

“Network” servisine geçiş

NetworkManager devre dışı bırakıldığında, arayüz ağ hizmetiyle kullanılmak üzere yapılandırılabilir. Ağ hizmetlerini kullanarak yapılandırmak ve arabirim oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Yapılandırma dosyasında IP adresini ayarlayın: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0. NM_CONTROLLED değerini hayır olarak ayarlayın ve dosyada statik bir IP adresi atayın.

TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.0.23
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.0.1
DNS1=8.8.8.8
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6_DISABLED=yes
IPV6INIT=no
NAME=nic1
UUID=5427e27b-7019-4daa-9479-e5e460054e3b
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no


2. Kullanılacak DNS sunucularını dosyaya ekleyerek ayarlayın: /etc/resolv.conf :

# Generated by NetworkManager
search home ferhatyildiz.com.tr
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

3. Ağ hizmetini etkinleştirin eğer ifcfg dosyasında yanlışlık yaparsanız nerwork servisi başlamaz ifcfg dosyanızı silip systemctl restart NetworkManager.service komutu ve nmtui ile yeniden oluşturun. 

ifup veya ifdown


# systemctl enable network

4. Ağ hizmetini yeniden başlatın
# systemctl restart network