9 - FSRM Kaynak izleme veya Kısıtlama ve Dosya uzantısı izleme veya engelleme